foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Nacjonalistyczne Międzymorze, koncepcja skonsolidowania państw słowiańskich, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Serbii, Białorusi, Bułgarii, Macedonii, Czarnogóry - w unię gospodarczą otwartą na kierunek eurazjatycki, szczególnie Rosję. Nie wyklucza to też innych państw np. Węgier by zasilili szeregi unii gospodarczej proponowanej w formie słowiańskiej.


Unie swobodnego przepływu towarów i kapitału na równych prawach. Naszym zadaniem jest przekonać nie przekonanych że jedyną alternatywą dla dominacji UE, USA jest zachowanie równowagi w naszej części Europy by  narodowy interes stał się sukcesem gospodarczym a nie koleją fasadą pod czyjeś dyktando i zysk.

Przeciwstawiając się Unii Europejskiej i Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, następstwem  jest także opuszczenie struktur NATO i budowy narodowego sektora gospodarczo – militarnego oraz budowy nowoczesnych i adekwatnych do zagrożeń Sił Zbrojnych. Stawiając oprócz zawodowej armii na obrona terytorialną, formacja obronną z dostosowanym uzbrojeniem do terenu działań, także trzeba budować : Siły specjalne, specjalnego przeznaczenia  operujące na tyłach wroga lub mogące spełniać rolę samodzielnych oddziałów partyzanckich. Siły Szybkiego Reagowania, mobilne oddziały zdolne do szybkiego przemieszczania się i dużej sile ognia. Siły morskie, formacja obronna składająca się z kutrów rakietowych, głębinowych oraz naziemnych rakiet ziemia-woda. Siły Obrony powietrznej – formacja składająca się z lotnictwa przechwytującego, wsparcia oraz zestawów rakietowych ziemia –powietrze.

Kwestią następną jest rozwiązanie kwestii Ukrainy,  ludobójstwa Polaków  na terenie II RP, Wołyń, Podole, Małopolska Wschodnia oraz Lwów. Sprawa ta wymaga od Ukrainy oficjalnego przyznania się do ludobójstwa i odejścia od polityki propagowania przez władze ukraińskie zbrodniarzy ludobójstwa Polaków na narodowych bohaterów. Przywróciło by to szanse powrotu Ukrainy na łono państw słowiańskich w koncepcji międzymorza.
Przechodząc do spraw bieżących Polski, ochrona dzieci od chwili ciąży, poczęcia do lat pełnoletniości, jest obowiązkiem rodziców i państwa polskiego.

Państwa polskiego, narzucając wręcz większy obowiązek ochrony tego życia, gdyż stanowi to o naszej egzystencji i zachowania polskości. A za tym idzie także dostępność do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, szpitali i placówek specjalistycznych.

Opierając to wszystko na chrześcijańskich korzeniach etyczno-moralnych musi skutkować następnym pokoleniem Polaków oddanych Ojczyźnie. Czy obecny KK sprosta lub nie to zależy od nas samych, akceptujących lub nie akceptujących liberalizmu w Kościele katolickim. Czy też będziemy szukać i stawiać na kapłanów o charakterze nacjonalistycznym?

Można powiedzieć też nie ma takiego Kościoła katolickiego na dzień dzisiejszy. Ale to nasza miłość do Boga może przenosić się na innych. Bóg w nas jest miłosierny i sprawiedliwy a zarazem potrafi oddać tym którzy szydzą z naszej wiary. Nawet jeżeli będzie miało to charakter militarny.

Bo jeżeli Bóg jest z nami, to kto przeciwko nam ?

Janusz Mucha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewali