Magazyn Polonijny nr 2 - Download Summary

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Musimy mieć wpływ na gazety całego świata, ażeby tumanić i oszukiwać ludzi.
lord Montefiore XIX-wieczny żyd z brytyjskim obywatelstwem