foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


(1905-46), syn Władysława (inż. technologa) i Łucji Lauber. Uczeń Gimnazjum Kulwiecia w Warszawie, maturę zdał w kuratorium w 1923 roku; w czasie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił do Straży Obywatelskiej w Warszawie – instruktor i d-ca kompanii. W okresie gimnazjalnym działacz na terenie organizacji młodzieżowych: członek Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej Ligi Młodzieży Polskiej.Od 1923 roku student Wydz. Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1927 roku. W 1930 roku został doktorem praw ekonomicznych UW (promotor prof. Eugeniusz Jarra). Ukończył Akademię Prawa Międzynarodowego w Hadze.

 

Działacz akademicki: dwukrotny prezes Zrzeszenia Akademickich Stowarzyszeń Ligi Narodów 1926-27; prokurator Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 1926/27. Działacz narodowy: wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej i członek jej Rady Naczelnej; działacz Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego.

 

Po ukończeniu studiów w latach 1927-32 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (referendarz w Wydziale Traktatów i Organizacji Międzynarodowych), od 1934 roku kierownik Sekcji Eksportowej Związku Przemysłu Chemicznego R.P., od 1938 roku wicedyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

Podczas okupacji działał w konspiracji, kierując Wydziałem Izb Przemysłowo-Handlowych w Komitecie Cywilnym (KC) Związku Jaszczurczego i Służbie Cywilnej Narodu (SCN) Narodowych Sił Zbrojnych oraz wchodził w skład Komitetu Ekonomicznego KC/SCN.

 

Równocześnie działał w Delegaturze Rządu na Kraj ps. „Mierzejewski”, wpierw jako zastępca, a następnie jako kierownik w Sekcji (Departamencie) Spraw Zagranicznych (kryptonim „Moc”).

 

Po wojnie pracował naukowo jako wykładowca SGH; czł. redakcji i publicysta „Wiadomości Gospodarczych”, dyrektor Zrzeszenia Eksporterów i Importerów, dyrektor odrodzonej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

Zmarł na gruźlicę 29 czerwca 1946 w Chylicach k. Warszawy, pochowany na cmentarzu w Chylicach/Konstancinie-Jeziornie.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jak wyzwolić się od tych stereotypów, które towarzyszą nam niemal od narodzenia, wzmacniane literaturą, historią, powszechnymi resentymentami? Co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło-ponuro-śmieszny teatr niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych urojeń? Polskość to nienormalność - takie skojarzenie nasuwa mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie odruch buntu: historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na moje barki brzmię, którego nie mam specjalnie ochoty dźwigać... Piękniejsza od Polski jest ucieczka z Polski - tej ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak często nas ogłupia, zaślepia, prowadzi w krainę mitu. Sama jest mitem.
Donald Tusk miesięcznik ZNAK nr.11-12, 1987r.