foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


11 lipca 2024 r. przypadła 81. rocznica skoordynowanego ataku band OUN-UPA na polskich mieszkańców około 165 miejscowości na Wołyniu. Tragedia ta, nazwana „Krwawą niedzielą” z dnia 11 lipca 1943 r, była apogeum ludobójstwa, a nasi rodacy na Kresach Wschodnich ginęli z rąk ukraińskich już od 1939 r. Od początku 1943 r. okrutnie mordowano i wypędzano Polaków z ich gospodarstw i domostw - w wyniku tej fali szowinizmu ukraińskiego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zginęło co najmniej 250-300 tysięcy naszych rodaków.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 11. lipca 2024 r. tj. w 81. rocznicę "Krwawej Niedzieli", we Wrocławiu w budynku kolejki wąskotorowej przy Pl. Staszica odbyła się konferencja popularnonaukowa, która przybliżyła historię tragicznych wydarzeń na Kresach. Sympozjum było prowadzone przez Stanisława Srokowskiego - pisarza, poetę, publicystę i naocznego świadka ukraińskiego okrucieństwa. Warto wspomnieć, iż na podstawie opowieści pisarza został zrealizowany film pt.: "Wołyń" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Całkowita rewizja dotąd bezkrytycznej i bezrefleksyjnej polityki III RP wobec banderowskiej i szowinistycznej Ukrainy, jest koniecznością. Mimo wyraźnej pomocy politycznej, finansowej i militarnej dostarczonej przez Pakt Północnoatlantycki (NATO), Unię Europejską, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz liczną grupę państw, administracji ukraińskiej wciąż brakuje zdolności do przeprowadzenia najważniejszych reform zmieniających dogłębnie system gospodarczy, polityczny i społeczny. W wyniku toczącej się wojny rosyjsko-ukraińskiej kraj ten jest wciąż wewnętrznie słaby i de facto niezdolny do wypełnienia zobowiązań, jakie nakładają na nie różne organizacje międzynarodowe.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (8 Komentarzy)

Roman Dmowski był głównym architektem polskiej polityki wschodniej po odzyskaniu niepodległości i suwerennego bytu państwowego przez Rzeczpospolitą w 1919 roku. Ten znakomity mąż stanu był zwolennikiem pokojowego współistnienia ze wschodnimi sąsiadami II Rzeczpospolitej a zwłaszcza z ogromną terytorialnie Rosją sowiecką. Prezentował bardzo wyraźny dystans wobec szkodliwej i prowadzącej kolejne pokolenia młodych Polaków na manowce przez tradycje insurekcyjno-romantyczno-mesjanistycznej.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Przedstawiciele Obozu Wielkiej Polski uczestniczyli w projekcji filmu dokumentalnego „Więzy krwi”, przedstawiającego wspomnienia rodzin żołnierzy NSZ z oddziału Bartka Flamego; podziemia antykomunistycznego oraz pomordowanych przez komunistów. W materiale wykorzystano unikalne zdjęcia z ekshumacji w 2013 r. Autor i reżyser filmu, p. Dariusz Walusiak, miał możliwość przeprowadzenia wywiadu z jednymi z ostatnich partyzantów NSZ z działu Bartka Flamego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 1. marca 2024 r. przed Bazyliką kościoła garnizonowego św. Elżbiety zaczęły pojawiać się grupy młodzieży z polskimi flagami oraz starsi ludzie z opaskami biało-czerwonymi. Trwały przygotowania do Marszu ku czci Żołnierzy Wyklętych przez komunistów, Niezłomnych bohaterów polskich. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą św. w Bazylice o godzinie 18.00. Po mszy św., marsz na czele z rekonstruktorami w strojach z epoki, wyruszył głównymi ulicami miasta.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Obecny stan relacji polsko-niemieckich nie jest satysfakcjonujący. Zbyt wiele jest wyraźnych rozbieżności dzielących oba państwa. Nie doszło do prawdziwego przełomu w stosunkach niemiecko-polskich i nic nie wskazuje, że do takiej pozytywnej zmiany dojdzie. To strona niemiecka powinna zmierzać do autentycznej poprawy naszych więzi, ponieważ dzieli nas z nimi bolesna przeszłość i wciąż niewyrównany przez nich rachunek krzywd.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (5 Komentarzy)

Dnia 16. listopada 2023 r. stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski przesłało do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zawiadomienie ws. publicznego odśpiewania pieśni będącej hymnem ukraińskich Strzelców Siczowych na uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Hali Sportowej w Szczuczynie. Publikujemy odpowiedź z Kuratorium Oświaty.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Tylko nikczemne i złośliwe indywidua lub absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub czarnosecinnym rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu, największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzinych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. (...) Wypisał na swych chorągwiach najszczytniejsze hasła miłości, tolerancji, oswobodzenia ludu, oświaty, postępu.
Henryk Sienkiewicz List Polaka do ministra rosyjskiegoRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej