foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 17 kwietnia 2021 r. w Gliwicach odbył się interesujący wykład p. Tomasza Grygucia, autora książek „Aion”, „Popioły” czy „Czarne” pisane pod pseudonimem „Pan Nikt”. Prelegent przybliżył uczestnikom tematykę miejsca Polski w świecie, począwszy od okresu przedwojennego, poprzez okupację po czasy współczesne. Niestety, analiza geopolityczna przedstawiona przez p. Tomasza Grygucia nie napawa optymizmem. Powinniśmy sobie uświadomić, iż byliśmy i jesteśmy figurą jeśli nie wręcz pionkiem na szachownicy geopolitycznej w rozgrywkach wielkich mocarstw.

Jednym z przykładów była kwestia tuż przed wybuchem II Wojny Światowej i rozgrywania losem Polski pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią. A to właśnie Londyn perfekcyjnie rozegrał Polską przeciwko Niemcom. Kolejnym przykładem było posłużenie się Polską i innymi krajami Europy Wschodniej przez Anglię i Wall Street, przy tworzeniu II frontu na wschodzie przez Stalina. Warto odnotować, że obu ośrodkom masońskim nie przeszkadzało robić interesów z Hitlerem – London City do 1 września 1939 r. a Wall Street do 1941 r. USA wiedziało wcześniej o ataku na Pearl Harbor celowo chyba ignorując z uwagi na ugruntowanie się władzy w Japonii jako mocarstwa w tamtym rejonie działań wojennych. Nawiasem mówią, dzięki bankierom z Niemiec pośredniczącym na Wall Street i London City, Hitler doszedł do władzy w 1933 r. w Niemczech. Podobna sytuacja miała miejsce w Rosji w kwestii dojścia do władzy Lenina w 1917 r. dzięki tym dwóm ośrodkom bankiersko-chazarsko-masońskim, które opanowane były przez rasistów chazarskich talmudycznych.

Obecna sytuacja Polski na arenie międzynarodowej jest podobna, z tym że mamy u władzy siły proniemieckie i prorosyjskie, co nie napawa optymizmem. Jesteśmy rozgrywani przez potężne mocarstwa politycznie i gospodarczo. Aktywnie działają wywiady USA i syjonistów, Rosji, Niemiec i Chin. Rządy „polskie” nie za bardzo potrafią się odnaleźć w tym układzie politycznym, co doprowadza do chaosu. Zdani jesteśmy na żer chazarskich talmudystów. Covid-19 stał się zaś narzędziem do kontroli totalitarnej społeczeństw, w tym i Polski. Kolejnym ciosem będzie bio-chip wszczepiany ludziom na masową skalę co zostanie przeforsowane przez głównych rozgrywających na świecie – Wall Street i London City.

Polska staje się egipskim domem niewoli, z likwidowanymi małymi i średnimi firmami, zakazem spotkań rodzinnych, wzrastającą śmiertelnością z braku leczenia pozacovidowego. Jesteśmy w trakcie Apokalipsy św. Jana zapowiadanej w Piśmie Świętym. A jeżeli tak, to czeka nas gorsza perspektywa. Sądząc po atakach satanistycznych piorunów na kościoły, prześladowaniach chrześcijan, Szatan już szaleje po ziemi niosąc śmierć i ciesząc się z ludzkiej pychy, próżności, nienawiści, pogardy, zniszczeń i uśmiercania niewinnych.

Czyżby ludzkość stała już na krawędzi? Wszystko na to wskazuje.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jednym bodaj miejscem, w którym zastanawiano się poważnie nad sprawą polską jako całością - z myślą o umiejętnym jej zlikwidowaniu - był Berlin.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej