foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Nasza wizyta w Poznaniu była swoistą podróżą do kolebki Obozu Wielkiej Polski. Odwiedziliśmy nie tylko hotel, gdzie 4 grudnia 1926 r. z inicjatywy Romana Dmowskiego organizacja została założona, ale także kamienicę, w której mieszkał w latach 1920 – 1922.

Swoistą pielgrzymkę traktem pomników polskiej martyrologii rozpoczęliśmy od Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu. Umiejscowiony w ogrodzie zamkowym przy Zamku Cesarskim.

Kolejnym, bardzo ważnym punktem dla nas, był Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Nasi Koledzy z Poznania nie tylko dbają o należyty stan pomnika i jego otoczenia, ale przede wszystkim jest to miejsce obchodzenia rocznic i uroczystości przybliżających oraz upamiętniających niezliczoną ilość naszych rodaków, którzy walczyli z niemieckimi ludobójcami.

 

Po sąsiedzku znajduje się kościół i klasztor Dominikanów, gdzie w krużgankach wmurowane są tablice ku czci wielu organizacjom i wybitnym postaciom, dla których wolna i suwerenna Ojczyzna były celem najwyższym. Znaleźliśmy także tablicę ku czci Janowi Ludwikowi Popławskiemu oraz Romanowi Dmowskiemu.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Naród żydowski nigdy nie był wiele wart, jak mu to zresztą po tysiąc razy zarzucali jego wodzowie, sędziowie i prorocy. Mało posiada szlachetnych przymiotów, a wszystkie wady razem wziąwszy innych narodów. Cóż można bowiem o takim narodzie, który w swej wielowiekowej wędrówce znaczy tylko ślady zepsucia i wyzysku innych narodów? Nikt też się dziwić nie może, że nie mamy do żydów zaufania i że uważamy za obowiązek strzec naszej kultury od skażenia jej przez nich.
Johann Wolfgang von Goethe największy poeta niemieckiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej