foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


11. listopada 2023 r. delegacja Obozu Wielkiej Polski zapaliła znicz na wrocławskim pomniku zamordowanych profesorów lwowskich. Nigdy nie zapomnimy o tej haniebnej zbrodni dokonanej na ludziach polskiej kultury i nauki przez niemieckiego okupanta, wspieranego przez V kolumnę ukraińską.

 

Tego dnia odwiedziliśmy także wrocławski cmentarz Świętej Rodziny, gdzie oddaliśmy hołd dowódcy obrony Grodna (z 1939 r.) majorowi Benedyktowi Serfinowi;

zapaliliśmy znicz przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej.

Mieliśmy także szczęście uczestniczyć w uroczystościach, jakie odbywały się przy pomniku Orląt Lwowski. Wysłuchaliśmy przemówienia członka stowarzyszenia potomków kresowej braci studenckiej, zapaliliśmy znicz oddając się refleksji, jakże częstej w dzisiejszych czasach, gdy myślimy o odwadze, poświęceniu ówczesnej polskiej młodzieży, która w chwili przełomu, w chwili gdy łapy wroga sięgały po ich wolność, ich miasto stawiły zdecydowany opór. Nie oglądając się na odsiecz, pomoc, runęli całą swą miłością ojczyzny wyrwać kochane miasto z rąk bestii ukraińskiej. Wielu poniosło śmierć, wielu zostało bestialsko pomordowanych, ale ocalili miasto. Ocalili polski Lwów... dla Polski. A czy my dziś ocalimy Polskę?...

Tego samego dnia delegacja Obozu Wielkiej Polski wzięła udział w Marszu Wszystkich Polaków we Wrocławiu pod hasłem "Polak w Polsce gospodarzem". Tłumy Polaków, a wszyscy w nadziei na odzyskanie traconej wciąż niepodległości. W obecnych czasach szczególnie mocno odczuwamy jak owa wolność i niepodległość odbierana jest nam bardziej i bardziej, dzień po dniu, a obcych, z reguły wrogów państwa i narodu polskiego obdarza się przywilejami. Dlatego tak ważne było zamanifestowanie, że nie ma naszej zgody na rozkradanie Polski, na sprzeniewierzanie się polskim tradycjom, wartościom i prawom. Czy w końcu będzie Polak w Polsce Gospodarzem?

Aneta Sala

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteśmy w walce nie tylko z naszymi Polakami, ale z całym narodem polskim.
kanclerz Bulow polityk pruskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej