foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 Poniżej publikujemy wypowiedź naszego Kolegi na temat do tej pory nie poruszany w kontekście sytuacji demograficznej w Kosowie. Serbia utraciła Kosowo, kolebkę państwa i narodu. Kosowo dla Serbów jest tym samym co dla Polaków Wielkopolska. Przyczyny tej straty są dwie. Pierwsza to brak urodzeń dzieci serbskich i tym samym stopniowe zmniejszanie się populacji Serbów, przy jednoczesnym dużym przyroście naturalnym Albańczyków.


      Następna przyczyna to polityka masonerii i jej zbrojnego ramienia NATO. Polityka ta kieruje się zasadą - dziel i łącz. Niszczone są państwa narodowe, a na ich gruzach ma powstać Ogólnoświatowe Imperium Masońskie. Los Kosowa powinien być przestrogą i memento dla wszystkich narodów słowiańskich. Jeżeli chcemy istnieć to musimy chronić prawem życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Musimy mieć politykę prorodzinną, popierającą ekonomicznie rodziny wielodzietne. Musimy również wspólnie walczyć z naszym największym wrogiem - masonerią, która opanowała politykę, ekonomię, media, kuturę, szkolnictwo. Jeżeli solidarnie nie będziemy się starać o to - to cywilizacja śmierci zniszczy cywilizację życia i miłości, a wszystkich Słowian czeka los serbskiego Kosowa. 
Jacek Wójcikiewicz (Praga - Warszawa)

Komentarze obsługiwane przez CComment

...jest ona (nowoczesna polityka Polska) tylko owocem bezinteresownej miłości Ojczyzny, zdrowego rozsądku, no i trochę energii. I może najważniejsz± rzeczą była bezinteresowność. Nakreślić sobie plan na dużą odległość i wykonywać go konsekwentnie, bez względu na to, że owocu wysiłków może się nie będzie za życia oglądało, mogli tylko ludzie myślący nie o tym, czym oni będą, jaką karierę zrobią, jeno o tym, co będzie z Polską. Tej pracy, w której trzeba było zwalczać tyle przeszkód we własnym społeczeństwie, mogli się oddać tylko ludzie nie dbający o popularność, o zaszczyty, o hołdy...
Roman Dmowski