foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Oświadczenie Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski
Warszawa, 25 października 2009 r.

W związku z planowaną przez Obóz Narodowo Radykalny manifestacją z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2009 r. Obóz Wielkiej Polski wyraża pełne poparcie dla planowanej akcji. Wielokrotnie wspieraliśmy tę inicjatywę naszymi delegacjami, nadszedł jednakże czas, aby zrobić to oficjalnie.

Uważamy, iż manifestację z okazji Święta Niepodległości zmierzającą tradycyjnie pod pomnik  Śp. Romana Dmowskiego należy uznać za rzecz wspólną dla wszystkich ugrupowań narodowych. Należy dołożyć starań, aby możliwie jak najwięcej naszych Rodaków, o poglądach narodowo-patriotycznych, mogło w tym wydarzeniu uczestniczyć.
Marsz rozpocznie się o godzinie 14 spod kolumny Zygmunta.
Jesteśmy stanowczo przeciwni organizowaniu w stolicy konkurencyjnych akcji. Uważamy tego typu działania w obecnej sytuacji w jakiej znalazła się Polska i Ruch Narodowy w Polsce, jako rzecz nieodpowiedzialną i niebezpieczną.
Zapraszamy zatem wszystkich dla których Polska nie jest tylko jednym z landów tzw. unii europejskiejm, ale Ojczyzną w pełnym znaczeniu tego słowa.

Z narodowym pozdrowieniem

 

Prezydium OWP

Komentarze obsługiwane przez CComment

Unia Europejska coraz bardziej upodabnia się do ZSRR, powolna centralizacja władzy, ograniczanie kompetencji rządów narodowych, nawet iście sowiecka korupcja!
Władimir Bukowski rosyjki dysydent z czasów ZSRR