foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniu 29 kwietnia 2010 roku, Obóz Wielkiej Polski i Liga Obrony Suwerenności podpisały porozumienie, którego celem jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych. Doświadczenie wynikające z dotychczasowej działalności oraz stan Państwa Polskiego pogrążonego w kryzysie, uzależnionego od obcych ośrodków decyzyjnych i rządzonego przez nieodpowiedzialne i skompromitowane siły polityczne wskazują na pilną potrzebę nawiązania współpracy przez wszystkie ugrupowania narodowo - patriotyczne, co niewątpliwie zwiększy skuteczność naszego wspólnego działania.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem nas kroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne ausrotten!
Roman Dmowski