foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W związku z kolejnym procesem sądowym Jana Kobylańskliego (Prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej - USOPAŁ) przeciw 19 oszczercom z liberalnych mediów, Polski Ruch Uwłaszczeniowy zgłosił pikietę w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy na dzień 28 maja 2010 roku w godzinach trwania rozprawy tj. 9.30 do 13.30. Mając powyższe na uwadze, Rada Naczelna Obozu Wielkiej Polski, postanowiła o wsparciu pikiety przez nasze Stowarzyszenie. Zarząd Główny OWP zlecił wykonanie transparentu z logiem USOPAŁ i zdjęciem Prezesa Jana Kobylańskiego.

     Nowo wykonany profesjonalnie transparent, wraz z naszym banerem organizacyjnym, znalazły się na terenie zgłoszonej pikiety. Działacze warszawskiego OWP przeprowadzili akcje ulotkową rozprowadzając przygotowane materiały OWP i USOPAŁ. W tym samym czasie odbyła się już kolejna rozprawa sądowa, która po raz kolejny nie odsłoniła kłamstw oszczerców. Można by rzec, działania przeciwników Prezesa Jana Kobylańskiego odnoszą skutek odwrotny od zamierzonego, ponieważ w związku że proces jest wciąż przekładany, wzrasta zainteresowanie opinii publicznej tą sprawą. A przecież naszym przeciwnikom nie o to chodzi, my jednak możemy obiecać, że zadbamy w przyszłości o jak najlepszą oprawę kolejnych rozpraw. Obóz Wielkiej Polski może to zagwarantować!

Komentarze obsługiwane przez CComment

Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi Żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.
Israel Singer Dnia 19 kwietnia 1996r. na Swiatowym Kongresie Żydów