Zgodnie z uchwałą Ruchu Ludowo Narodowego z dnia 7 października 2011 r. podjętą w Rzeszowie b. oddział podkarpackiego Stronnictwa Narodowego a aktualnie RLN w woj. podkarpackim pod kierownictwem kol. Artura Mrazka wszedł w skład stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski.

 

Szczegóły połączenia sił omówili osobiście w Oslo: Przewodniczący Obozu Wielkiej Polski a wcześniej wiceprzewodniczący Sekcji Młodych SN kol. Dawid Berezicki oraz wieloletni Prezes podkarpackiego Stronnictwa Narodowego, b. sekretarz generalny Polskiego Stronnictwa Narodowego a aktualnie członek Rady Naczelnej RLN kol. Seweryn Bosek. Liderem Obozu Wielkiej Polski w Dzielnicy Podkarpackiej został kol. Marcin Hop z RLN. Dotychczasowe struktury OWP na Podkarpaciu na czele z kol. Sebastianem Buczkowskim wyraziły poparcie dla tej inicjatywy.

Z radością witamy naszych kolegów z dawnego Stronnictwa Narodowego w naszym Obozie. Jest to kolejny ważny krok zjednoczeniowy środowisk endeckich od czasu rozbicia Stronnictwa Narodowego.