foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Grupa działaczy i sympatyków Okręgu Norweskiego Obozu Wielkiej Polski (ON OWP) z Oslo i Lier spotkała się na niedzielnym pikniku nad pięknym Tyrifjorden. Spotkanie poprzedziła Msza św. Trydencka w kaplicy św. Olafa w Oslo. Po wspólnych modlitwach ekipa udała się w okolice Sylling na gril. ON prowadzi regularne spotkania w celu umocnienia więzi polskich patriotów mieszkających w Norwegii.Oprócz grila, zabawy i kąpieli w zimnym fiordzie dyskutowano również o sprawach organizacyjnych i o dalszej działalności OWP w Norwegii. Rozmawiano więc o naszych najbliższych celach i o próbach pozyskania nowych członków. Zapadły również ustalenia odnośnie wyjazdu na II Słowiański Obóz Patriotyczny w Moskwie, który odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Celem wspólnych manewrów jest poznawanie kultury słowiańskiej i rozwijanie przyjaznych kontaktów pomiedzy narodami słowiańskimi. Powszechnie znane organizacje narodowe (m.in. z Polski, Serbii, Białorusi i Słowacji) już zapowiedziały swój udział więc pozostaje nam tylko wysłać tam sprawną delegację zarówno z kraju jak i z Norwegii. Spotkanie trwało do póżnych godzin wieczornych.

 

Paweł Tomasz Stępień

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jak wiadomo, władza leżała w dużej mierze w ich rękach po zajęciu Polski przez wojska sowieckie - w szczególności pewni Żydzi kierowali policją bezpieczeństwa. Otóż ta władza i ta policja jest odpowiedzialna za mord bardzo wielu spośród najlepszych Polaków. Polacy mają, moim zdaniem, znacznie większe prawo mówić o pogromie Polaków przez Żydów niż Żydzi o pogromach polskich.
o. Józef M. Bocheński profesor, filozof, intelektualista, na emigracji akcentował na łamach paryskiej "Kultury" (nr 7-8 z 1986r.)