Dnia 9. maja 2015 r. w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 10, na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej, Przedstawiciele OWP: Krzysztof Stachurski oraz Roland Dubowski, uczcili Dzień Zwycięstwa nad III Rzeszą Niemiecką. Na tym Miejscu Pamięci spoczywa ok. 25 tys. Żołnierzy, głównie Rosjan, wyzwalających Warszawę w latach 1944-1945, spod niemieckiej okupacji.

 

Hołd poległym oddali również członkowie Ruchu Suwerenności Narodu Polskiego, Zmiany, liczni Polacy, zorganizowane grupy Rosjan, Białorusinów, mieszkańcy Ukrainy, hierarchowie Polskiej Cerkwi Prawosławnej (modlitwy zostały odmówione) oraz Przedstawiciele Klubu Syryjskiego - m. in. Nabil Al Malazi. Zebrane Rosjanki poprowadziły śpiew pieśni "День Победы". Składano wieńce, kwiaty, zapalono znicze,  oddano hołd minutą ciszy, ze wzruszeniem i łzami. Kontekst polityczny tego ważnego dla nas Święta przybliżył, oraz nad całością spotkania czuwał, Sławomir Zakrzewski z RSNP.