foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 15.10.2016 w Warszawie, członkowie OWP wraz z innymi organizacjami patriotycznymi, wzięli udział w proteście przeciwko podpisaniu przez rząd polski umowy CETA i TTIP !


"Witam Wszystkich Przybyłych, w tym liczne organizacje przedkładające dobro Ojczyzny nad wzajemne uprzedzenia!
Proszę Państwa!
To, czym ostatnio środki masowej dezinformacji bombardowały nas wiąże się z tematem protestów dotyczących aborcji. Temat bardzo trudny i złożony. Ciągnący się dziesiątki lat. Ważny, ale jak się okazuje, używany zastępczo, w razie potrzeby. Gdyż wszelkie informacje w mediach publicznych nie są przypadkiem, a szczególnie te na dużą skalę. To jest sztuka socjotechniki, utrzymywania władzy nad masami społeczeństwa, usypiania lub też pobudzania do kontrolowanej aktywności.
W tym czasie Sejm Polski przyjął uchwałę w sprawie umowy CETA i trybu jej ratyfikacji. Dowiadujemy się, że negocjacje w tej sprawie między Unią Europejską, w tym Polską, a Kanadą trwały od 2009 roku. Z wypowiedzi znawców tematu, zatroskanych o dobro Polski wynika, że CETA jest tylko młodszą siostrą TTIP, i dotyczy tychże samych koncernów, lecz jako filii amerykańskich w Kanadzie. A więc wprowadza się coś, co spotkało się ze skutecznymi protestami tylnymi drzwiami, pod inną nazwą. I w sumie stroną umowy dla Państwa Polskiego okazują się wielkie koncerny, operujące miliardowymi budżetami, a nie instytucja Państwa Kanada czy Stanów Zjednoczonych.
I mamy powtórkę z rozrywki. Podobnie jak acta, wejście do Unii Europejskiej czy też przepchnięcie Konstytucji RP z 1997 roku, informuje się publiczność, obywateli, czyli tych, których najbardziej to dotyczy, za pięć dwunasta. Nie ma publicznej debaty. Nie daje się czasu ani możliwości na zajęcie stanowiska osobom zorientowanym a jednocześnie krytycznie ustosunkowanym. Nie ma poszanowania warunków podjęcia rzetelnej i odpowiedzialnej decyzji, czasu na informację, debatę publiczną specjalistów, odpowiedzi na pytania...
Obóz Wielkiej Polski nie godzi się na takie lekceważenie obywateli. Przedkładając dobro Polski, stajemy w szeregu zwykłych Polaków i organizacji wyrażających swój protest przeciw takiemu stanowi rzeczy.
Umowa RP z CETA przedstawia niebezpieczeństwo dla Polski w trzech obszarach:
1. Zalewu żywnością GMO (Kanada jest w czołówce upraw GMO), z upraw silnie uprzemysłowionych i schemizowanych środkami ochrony roślin, oraz zalewu mięsem chlorowanym.
2. Zagrożenia suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. W tym miejscu tzw. zasłoną dymną jawi się wałkowany od miesięcy temat Konstytucji Polskiej. Natomiast rzeczywistym zagrożeniem staną się prywatne sądy arbitrażowe, którym umowa z CETA daje uprzywilejowaną pozycję dla koncernów zagranicznych wobec Państwa Polskiego i polskich przedsiębiorców.
3. Ochrony dużych korporacji kosztem małych i średnich przedsiębiorstw, z którymi mamy do czynienia w Polsce.
Szanowni Państwo!
Do tej pory władze polskie nie zdołały zahamować exodusu ekonomicznego Polaków z własnego kraju na cały świat. A przecież mamy już rok pracy nowego Parlamentu, wybranego pod hasłami odzyskania Polski dla Polaków. Czy rząd PiS rozpoczął z całą mocą odzyskiwanie złodziejsko sprzedanego majątku narodowego: media, zakłady, gospodarstwa rolne, banki..., i karanie tych, którzy do tego doprowadzili? A ochoczo się zabierają do działań przeciwnych. Czy też łatwiej parlamentarzystom i rządowi wpędzać Ojczyznę w większe ubóstwo podpisując niekorzystne umowy czyniące rodaków niewolnikami w obszarze żywności i handlu? - Rozumiem, że za poprawnością polityczną w stosunku do USA ma następować amerykański typ wyglądu obywateli i ich żywienia, czyli konsumpcja zatrutej żywności, a potem specyfików koncernów farmaceutycznych. - I łatwiej szukać wszelkich sposobów, aby manipulowanych informacyjnie i zubożałych Polaków napuszczać na wojnę z Rosją, gdyż to właśnie jest w interesie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Takie działania kwalifikują się pod paragraf podżegania do wojny.

Obóz Wielkiej Polski po raz kolejny staje w obronie żywotnych interesów Narodu Polskiego i Państwa Polskiego. My Polacy mamy swoje polskie rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, małe i średnie przedsiębiorstwa… Wystarczy tylko im nie przeszkadzać, stosować politykę celną chroniącą polską produkcję. Wzywamy polskie władze do dbania o polski interes.
Czołem Wielkiej Polsce!

Komentarze obsługiwane przez CComment

Żydzi są bardzo samolubni. Nie obchodzi ich ilu Estończyków, Łotyszy, Polaków, Jugosłowian czy Greków zostało zamordowanych lub wysiedlonych, liczą się tylko Żydzi których należy szczególnie traktować. Dajcie im fizyczną, finansową lub polityczną siłę a natychmiast zapominają jak ich traktowano i postępują w podobny sposób wobec innych.
Harry Truman prezydent USA