foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Członek Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego, minister podziemnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej, skazany w „Procesie 16” w Moskwie w 1945 r. na 8 lat więzienia, ginie w więzieniu w ZSRR (Biuletyn Stronnictwa Narodowego, 1990 r.).

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Prezes Bratniaka Politechniki Lwowskiej, dowódca oddziału dywersyjnego NOW, kurier rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie do Kraju, torturowany w śledztwie, skazany najpierw na dożywotnie więzienie, ale na skutek interwencji żydowskiego „sędziego” Wareckiego – Warenhausa został rozstrzelany (Biuletyn Stronnictwa Narodowego, 1990 r.).

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 8 marca 1945 r. pełniąc obowiązki prezesa Zarządu Głównego SN został aresztowany. Był sądzony w głośnym „Procesie 16” w Moskwie, który rozpoczął się 18 czerwca 1945 r. Kazimierz Kobylański został uniewinniony. Po wojnie usiłował wznowić legalną działalność Stronnictwa Narodowego (Biuletyn Stronnictwa Narodowego, 1990 r.).

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
(1880 – 1952) – historyk, wydawca, polityk narodowy. Od 1917 roku prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1922 - członek PAU. W latach 1935 – 1949 redaktor Polskiego słownika biograficznego. Głównym przedmiotem jego badań były dzieje polityczne i ustrojowe Polski XVII i XVIII wieku. Jedną z jego najbardziej znanych prac są Dzieje Polski nowożytnej (1936).

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Adwokat, działacz samorządowy. W 1920 walczył jako ochotnik w Wojsku Polskim. Od studiów związany z ruchem narodowym: działał w Młodzieży Wszechpolskiej, następnie w Obozie Wielkiej Polski i Stronnictwie Narodowym w Łodzi. Od 1934 r. prezes Zarządu Miejskiego SN w Łodzi, a od 1935 roku – Zarządu Okręgowego, w latach 1934-38 był radnym Rady Miasta Łodzi.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
(1876-1958) polski polityk i publicysta Ruchu Narodowego, współpracownik Romana Dmowskiego. W 1899 wstąpił do Ligi Narodowej, a w 1902 przystąpił do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Od 1910 wchodził w skład Komitetu Centralnego Ligi Narodowej i Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. W 1918 został członkiem Komitetu Narodowego w Paryżu.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

(1914-2008) Przewodniczący Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego. Urodzony w Rzeszowie w 1914 r. Szkołę średnią ukończył w Rzeszowie w 1932, a w 1935 Szkołę Podchorążych Piechoty. Służył w 16 Pułku Piechoty w Tarnowie (lata 1935 - 1939).

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

(1919-2009), w 1937 r. wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej. W czasie drugiej wojny światowej był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Był adwokatem, doktorem prawa, autorem podręczników i wykładowcą. W latach 1992-1994 był prezesem Stronnictwa Narodowego.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

(1966-2013) Wybitny dziennikarz i publicysta portali i prasy narodowej. Nacjonalista młodego pokolenia . Związany w latach 90tych z pismem‘’Szczerbiec’’. U szczytu sławy teksty jego autorstwa ukazywały się w prawie wszystkich liczących się mediach społecznościowych o profilach konserwatywnych i narodowych. Przewodniczący Wydziału Narodowo Radykalnego Obozu Wielkiej Polski (OWP) oraz wiceprezes ds. Ideologicznych OWP. Śmierć zabrała go u szczytu sławy.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
(1917-1946) W okresie międzywojennym był działaczem młodzieżowym Stronnictwa Narodowego. W latach 1937–1939 był redaktorem naczelnym „Wszechpolaka” ", pisma organizacji Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska. Do konspiracji włączył się natychmiast jesienią 1939 roku, jako współorganizator i jeden z przywódców Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, będącej odłamem Stronnictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ks. Prałat Józef Malkiewicz recte Władysław Matus - członek przedwojennej Rady Naczelnej i Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego. Od 1945 r. był wiceprzewodniczącym Prezydium, a od stycznia do lipca 1946 r. przewodniczącym Prezydium Stronnictwa Narodowego.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
(1905-46), syn Władysława (inż. technologa) i Łucji Lauber. Uczeń Gimnazjum Kulwiecia w Warszawie, maturę zdał w kuratorium w 1923 roku; w czasie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił do Straży Obywatelskiej w Warszawie – instruktor i d-ca kompanii. W okresie gimnazjalnym działacz na terenie organizacji młodzieżowych: członek Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej Ligi Młodzieży Polskiej.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Urodził się 5 września 1906 r. we Lwowie. Z Ruchem Narodowym związał się w szkole średniej, a następnie studiując prawo i historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i na Uniwersytecie Warszawskim. Jako wyróżniający się swoją aktywnością zajmuje wnet czołowe miejsce pośród działaczy Stronnictwa Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej a także jako organizator w Zagłębiu Naftowym robotniczych Związków Zawodowych "Praca Polska".

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

(1879-1950), ojciec Andrzeja, lekarz, polityk II RP, powstaniec wielkopolski. Był synem ziemianina Wojciecha Meissnera, uczestnika powstania styczniowego i Kazimiery z Hundutów. W 1899 uzyskał świadectwo maturalne w Gimnazjum św. Marii Magdaleny, studiował następnie w Greifswaldzie i Monachium, gdzie w 1905 uzyskał stopień doktora.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Nie ma takiego kraju na świecie, gdzie by polityka najbardziej zbawienna, najwyraźniej odpowiadająca interesowi narodowemu, miała cały naród za sobą.
Roman Dmowski