foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Organizacja Narodów Zjednoczonych w przeważającej większości przyjęła rezolucję potępiającą nielegalne osiedla izraelskie na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym na wschodnim al-Quds i na syryjskich Wzgórzach Golan i zażądała zaprzestania ich budowy. Czwarty Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził rezolucję głosami 143 'za', 7 'przeciw' oraz przy 16 wstrzymujących się. Rezolucja potępiła Izrael za budowę osiedli we wschodnim al-Quds i wokół niego, w tym kontrowersyjny plan rozwoju E1, który zablokowałby sporne terytorium całkowicie od Zachodniego Brzegu.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

W dniach 14 i 24 listopada 2021 r. we Wrocławiu odbyły się pikiety narodowe poparcia Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy innych resortów mundurowych. Siły te bronią wschodniej granicy Polski przed nachodźcami wykorzystywanymi przez ludzi A. Łukaszenki do dezorganizacji granicy wschodniej poprzez nasyłanie ich do niszczenia zabezpieczeń na granicy i ataków na obrońców granic.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy od co najmniej trzech miesięcy, coraz mocniej narastający spór na granicy między Polską a Białorusią. Pogłębiający się kryzys migracyjny zmienia się coraz wyraźniej w problem europejski, a nie tylko w konflikt dwóch, zwaśnionych stron. Nie ma naszej zgody i akceptacji wobec jawnych prób siłowego forsowania naszej granicy, przy udziale ekonomicznych imigrantów wspieranych przez białoruskie służby. Stoimy w zdecydowanej postawie lojalności, wdzięczności oraz szacunku wobec starań żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji, które bronią nienaruszalności terytorialnej naszego kraju

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (6 Komentarzy)

11 listopada o godz. 17 we Wrocławiu rozpoczął się Marsz Niepodległości pod hasłem: Polska Antybanderowska. Zadziwiające były znaczne siły policyjne zabezpieczające przebieg marszu, co prawdopodobnie było efektem hasła zgromadzenia jak i eksponowanych banerów – mordów na Polakach dokonywanych przez bandy OUN-UPA w latach 1939 – 1947. Pojawiły się także transparenty nt ukraińskiego batalionu wojskowego „Azow” odwołującego się do symboliki nazistowskich Niemiec wykorzystującego „wilczy hak”.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie różnił się od wcześniejszych edycji. Gdy Urząd Miejski w Warszawie odmówił rejestracji wydarzenia a sądy decyzję podtrzymały, mniejsza o to, czy zgodnie z prawem czy nie, organizatorzy powinni rejestrować Marsz inną trasą do Stadionu Narodowego bądź np. do pomnika Romana Dmowskiego na Placu na Rozdrożu jak to dawniej bywało. Czemu tego nie zrobiono – nie wiadomo.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Miesiąc listopad to nie tylko pamięć o naszych bliskich i bohaterach narodowych. To także pamięć o zbrodniach i katach. Wędrując po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, można było się przekonać, że Polacy pamiętają o zbrodniach na naszym narodzie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Jeden z najdłużej przetrzymywanych więźniów w amerykańskiej wojnie światowej z terroryzmem w końcu doczeka się dnia w sądzie. Tak jakby. Więzień Abu Zubaydah, któremu nigdy nie postawiono zarzutów popełnienia przestępstwa, czeka 14 lat na wydanie orzeczenia przez sędziego federalnego w sprawie jego wniosku o habeas corpus, który kwestionuje legalność jego przetrzymywania. Ale w przyszłym tygodniu Sąd Najwyższy wysłucha argumentów w osobnej sprawie: prośbie Zubaydaha o pozwolenie na odebranie zeznań od dwóch kontrahentów CIA, którzy nadzorowali jego tortury.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

"Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny" - pisał w swym dziele "O sztuce wojskowej" Wegecjusz, rzymski taktyk i historyk. Nikt nie podważa sensowności tych słów. Wielu polityków zachodniego świata często je przytacza, niejako komentując wydatki na zbrojenia czy manewry wojskowe. Wspominam o tym nie bez powodu. Przebywający w Seulu specjalny przedstawiciel USA ds. Korei Północnej Seung Kim nazwał próbę rakietową Korei Płn "prowokacją" i wezwał do zakończenia "niepokojących i bezproduktywnych" testów.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (4 Komentarze)

11 marca 1990 r. Litwini ogłosili niepodległość, pomimo pewnych zawirowań z tym związanych, powstała samodzielna Lietuvos Respublika (LR). Populacja kraju osiągneła jak się okazało historyczne maksimum, przekraczając magiczne 3,7 mln. Wydawało się wówczas, że państwo to jest na prostej drodze do rozwoju. Związek Radziecki się rozpadł, świeżo zjednoczone Niemcy daleko a przyjaźnie nastawiona Polska nie zamierzała się nawet upominać o prawa swojej mniejszości. Przez nikogo nie niepokojona Litwa , zaczeła rządzić się sama. Kraj niewielki ale oparty o Bałtyk z dużym portem w Kłajpedzie mógł z powodzeniem się rozwijać. Zwłaszcza, że Litwini należą do ludzi pracowitych, praktycznych i rzeczowych. Wszystko potoczyło się jednak inaczej.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Terytorium współczesnej Polski od dawna zamieszkiwane było przez Wenedów, starożytnych Słowian. Niestety nie wszyscy zachodni Słowianie, żyjący wokół morza Bałtyckiego, weszli w skład państwa polskiego. Rosjanie postrzegają Polskę jako państwo ukształtowane w średniowieczu. Prawo Polaków (Księga elbląska) to normatywny dokument prawny średniowiecznej Polski, stanowiący podstawowe źródło poznania polskiego prawa w okresie rozbicia dzielnicowego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaciska pasa racząc obywateli coraz to nowymi podatkami i podwyżkami już istniejących. Ceny towarów i usług zaczynają galopować w górę. Wszyscy płacimy coraz wyższe podatki pośrednie i bezpośrednie. A tymczasem jest już procesowana kolejna fala podwyżek. Konkretnie podwyżka akcyzy na alkohol, papierosy, tytoń oraz tzw. wyroby nowatorskie m.in. płyny do e-papierosów.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (4 Komentarze)

Poczynania Unii Europejskiej w kwestii promocji dewiacji czy chociażby niezwykle istotnej gospodarki energetycznej i jej notorycznemu wtrącaniu się w wewnętrzne sprawy państwa polskiego, zaczyna coraz bardziej przerażać. Nadal jesteśmy traktowani nie tylko jako gospodarcza neokolonia Zachodu ale i środkowoeuropejski bantustan, którego można i należy poniżać.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 4 października 2021 r. o godz. 15 na Pl. Wolności we Wrocławiu odbyła się manifestacja zboczeń przy patronacie Prezydenta Wrocławia J. Sutryka i Unii Europejskiej. Autobusami zwieziono osoby LGBT i wspierające z Polski na koszt podatnika, byli też goście z zagranicy. Rozdawano bezpłatne baloniki i inne gadżety LGBT. O 15. rozpoczęła się także kontrmanifestacja Fundacji Pro, Straży Narodowej, Rot Niepodległości i Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ludzie chcą kierować losami Polski, a nie mogą się zdobyć dla niej na tyle poświęcenia, żeby się czegoś nauczyć, żeby jej położenie zrozumieć, żeby głębiej zastanowić się nad wartością tego, co jej starają się narzucić. I później mówi się: "Ależ oni jak najlepiej chcieli."
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej