foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


12 maja tego roku obchodziliśmy 92 rocznicę haniebnego przewrotu wojskowego Józefa Piłsudskiego na polskie, legalne władze. Przewrót majowy był to zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w dniach 12-15 maja 1926 roku w Warszawie przez marszałka i naczelnika państwa Piłsudskiego. Jakie były najważniejsze przyczyny tego niezwykle ważnego wydarzenia w historii II Rzeczpospolitej? Do kryzysu parlamentarnego w 1926 roku doprowadziło kilka czynników.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

06 maja 2018 r. we Wrocławiu z inicjatywy miejscowych patriotów zorganizowana została pikieta sprzeciwiająca się popieraniu przez władze naszego państwa działań Izraela. Głównym organizatorem był Jarosław Bogusławski. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Dolnośląskiej Dzielnicy Obozu Wielkiej Polski. W trakcie wystąpień Jarosław Bogusławski z Inicjatywy Patriotycznej Wrocław poruszył fakty brania udziału Izraela w spirali destabilizacji krajów Bliskiego Wschodu, Iraku, Afganistanu, Libii, Syrii i uzyskiwania z tego tytułu różnych osiągnięć i zysków.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

28 kwietnia tego roku obchodziliśmy 71 rocznicę koniecznej i potrzebnej akcji wojskowej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec ludności ukraińskiej i jej wojskowego, zbrojnego ramienia. Dwa lata po zakończeniu krwawej II Wojny Światowej polskie władze komunistyczne rozpoczęły akcję wysiedlenia ludności ukraińskiej, łemkowskiej i bojkowskiej z Bieszczad. Do dziś akcja "Wisła" jest rozmaicie interpretowana przez historyków jak i publicystów. Jedni twierdzą, że jej celem było zniszczenie rozbudowanych struktur Ukraińskiej Powstańczej Armii; inni uważają, że w ramach odpowiedzialności zbiorowej dotknęła niewinnych ludzi.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

27 kwietnia tego roku obchodzimy 226 rocznicę tragicznych i fatalnych wydarzeń - to jest jawnej zdrady własnej Ojczyzny przez część zdemoralizowanej i wyzutej z polskości magnaterii oraz bogatej szlachty. Konfederacja targowicka została zawiązana przez garstkę osób pod protektoratem rosyjskim. Gdyby nie bardzo konkretne wsparcie i interwencja wojskowa potężnej Rosji w roku 1792, zapewne wcale by do niej nie doszło. Tworzyło ją zaledwie trzech polityków, choć zamożnych, ważnych i wpływowych. Było to zatem bardzo wąskie grono, dysponujące jednak potężnym wsparciem stutysięcznej armii rosyjskiej, która już 18 maja 1792 roku wkroczyła na terytorium Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Po obchodach 84 rocznicy powstania ONR, które odbyły się w Gdańsku 14.04.2018r. prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz - zaatakował w mainstreamowych mediach, polskich nacjonalistów, zrównując nas z faszystami i nazistami niemieckimi. W odpowiedzi na jego haniebne wypowiedzi postanowiliśmy zorganizować własną manifestacjȩ przed Dworem Artusa.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Bolesław Chrobry to władca wyjątkowo zasłużony dla wczesnośredniowiecznej Polski. Koronacja Chrobrego na króla Polski była zwieńczeniem jego długoletnich wysiłków i zabiegów. Państwo zyskało silną pozycję na arenie międzynarodowej. Jedna z teorii mówi, że Chrobrego koronował już podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku przyjazny Polsce cesarz Otton III. Zjazd gnieźnieński był dużym osobistym sukcesem Bolesława. Zapiski kronikarzy wyraźnie jednak sytuują to wydarzenie w roku 1025.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

 Prawo i Sprawiedliwość od ponad dwóch lat ma pełnię władzy, nie skrępowaną przez żadne demokratyczne ograniczenia i bezpieczniki; w tym swojego (p)rezydenta Andrzeja Dudę, wypromowanego przez naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. Ponoszą więc pełną odpowiedzialność za swoje czyny i losy Ojczyzny. Niestety PiS jest skrajnie prożydowskim i proamerykańskim "rządem". Sami najważniejsi politycy tej partii mówią o sobie, że są najbardziej prożydowskim rządem w całej Europie! Stanowi to dla Polski śmiertelne i bardzo poważne zagrożenie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (11 Komentarzy)

Z okazji jubileuszu 15 lat Obozu Wielkiej Polski, nasza delegacja udała się na Cmentarz Bródnowski aby przy grobie Romana Dmowskiego – założyciela przedwojennego Obozu Wielkiej Polski, na którym staramy się wzorować – oddać należny hołd. Stojąc w zadumie przy grobie z doczesnymi szczątkami naszego ojca ideologicznego, każdy z nas obiecał sobie trwać w tej myśli, która nami kieruje. Wysiłków nie szczędzić, czerpać pełnymi garściami z przykładu jaki nam dał swoją niezłomną postawą.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (5 Komentarzy)

 Dnia 28 marca 2003 roku grupa działaczy narodowych zarejestrowała Obóz Wielkiej Polski, miało to miejsce dokładnie w 70-tą rocznicę delegalizacji ruchu o tej samej nazwie, który działał w Polsce w latach 1926-33. Ta największa w historii naszego kraju organizacja masowa o podbudowie ideologicznej, bo licząca ponad 200 tysięcy członków została uznana przez autorytarne władze sanacyjne za antypaństwową podobnie jak inne stronnictwa, które nie podzielały politycznych działań rządu, a zyskiwały poparcie społeczne. Na czele OWP stał przez cały okres jego politycznej działalności niewątpliwie jeden z najwybitniejszych polityków polskich XX wieku - Roman Dmowski.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (5 Komentarzy)

 

Właśnie mija 75 rocznica "Akcji pod Arsenałem"- jednej z najważniejszych akcji zbrojnych przeprowadzonej przez Szare Szeregi podczas długiej, niemieckiej okupacji. Ta słynna akcja jest uznawana w historiografii polskiej za jeden z największych wyczynów Polskiego Państwa Podziemnego. Miała duże znaczenie psychologiczne i moralne. Od pierwszego dnia brutalnej okupacji niemieckiej znaczna część polskiego narodu wyraźnie przeciwstawiła się polityce faktów dokonanych. Wcześniej polskie zbrojne podziemie ograniczało się do pojedynczych potyczek zbrojnych oraz wykonywania wyroków śmierci na szczególnie uciążliwych funkcjonariuszach niemieckiego aparatu represji.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 24 marca tego roku obchodzić będziemy 224 rocznicę uroczystej przysięgi na wierność Ojczyźnie Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku, która zakończyła się ogłoszeniem aktu powszechnego powstania narodowego przeciwko wrogom Rzeczypospolitej. Kościuszko został wybrany przez spiskowców na wodza i objął funkcję Naczelnika. W Warszawie został rozgromiony rosyjski garnizon, a na Litwie zdobyto Wilno. W Wilnie po raz pierwszy doszło do wykonania wyroków śmierci na targowickich zdrajcach, którego gorącym animatorem był Jakub Jasiński. Insurekcja Kościuszkowska była pierwszym polskim powstaniem narodowym przeciwko Rosji, a następnie przeciwko Prusom, rozpoczęte tak jak już wspominałem wcześniej 24 marca 1794 roku, zakończone 16 listopada 1794 roku. Objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego, kadłubowego i skurczonego państwa polskiego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły się uroczystą Mszą św. odprawioną w Bazylice św. Elżbiety. O godz. 17.00 wprowadzono sztandary wojskowe w asyście żołnierzy Wojska Polskiego. W homilii wspomniano bohaterską postawę żołnierzy 4. wydziału WiN min. Adama Lazarowicza „Klamry” z-cy prezesa 4. zarządu głównego WiN, który wraz z płk. Łukaszem Cieplińskim stworzył struktury 4. wydziału, podstępnie rozbitego przez UB.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

 

4 marca 2018 odbył się w Gdańsku po raz czwarty Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w kościele św. Brygidy. Kościół św. Brygidy zawsze był miejscem, gdzie gromadzili się gdańscy patrioci, dlatego wszelkie uroczystości patriotyczne zaczynają się w tym kościele. Po zakończeniu ceremonii religijnej przed kościołem uformował się marsz, który przeszedł ulicami Starego Miasta.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

24 lutego tego roku przypadła 65 rocznica śmierci tego wielkiego polskiego patrioty, znakomitego generała brygady Wojska Polskiego i dowódcy Armii Krajowej. Fieldorfa najbardziej znamy i cenimy z działalności w Kedywie - Kierownictwie Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, którego był organizatorem oraz dowódcą od sierpnia 1942 roku do marca 1944 roku, używając pseudonimu "Nil". Słynny Kedyw zajmował się między innymi odbijaniem cennych więźniów, przeprowadzaniem akcji odwetowych na funkcjonariuszach Gestapo, SS i policji, a także likwidowaniem zdrajców - kolaborantów, konfidentów i szmalcowników, którzy wydawali oraz denuncjowali ukrywających się w Polsce Żydów. Dlaczego w Polsce przed II wojną światową było ponad trzy miliony Żydów? Ponieważ w Polsce czuli się bezpiecznie i komfortowo, a antysemityzm krajów Europy Zachodniej spowodował wyrzucenie ich z tych nietolerancyjnych państw.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (5 Komentarzy)

 Mamy sytuację w polskiej przestrzeni politycznej i społecznej, można powiedzieć wyjątkową. Jej wyjątkowość wynika z zaskakującej postawy, do tej pory przestawianych jako niezawodnych przyjaciół Polski, dwóch państw. Jedno z tych państw to Stany Zjednoczone, a drugie - Izrael.W okresie poprzedzającym nagły wykwit kwestii odpowiedzialności za przypisywanie Polsce udziału w Holokauście Żydów, mieliśmy jakby ciągły festiwal składanych deklaracji przez polityków obozu władzy na rzecz Żydów i państwa Izrael. Możemy tu wymienić wybudowanie w centrum Warszawy, i to za wyjątkowe pieniądze, muzeum „POLIN”. Podobno budowa tego obiektu pochłonęła 300 milionów złotych.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

 Dziś przypada 363 rocznica śmierci wielkiego polskiego patrioty - świetnego dowódcy i hetmana polnego koronnego Stefana Czarneckiego, który zmarł w dniu 16 lutego 1665 roku na skutek wielu ran odniesionych w walce. Śmierć zastała go w prostej chłopskiej chacie w Sokołówce koło Złoczowa pod Lwowem. Został pochowany w rodzinnej Czarncy koło Włoszczowy, gdzie również w 1599 roku się urodził. Do wysokiej pozycji w I Rzeczypospolitej doszedł dzięki swojej wytrwałości, uporowi i umiejętnościom. Jako jeden z dziewięciu synów niezamożnego szlachcica Krzysztofa rozpoczął swą karierę od zwykłego żołnierza, by stać się z czasem jednym z największych polskich wodzów i bohaterów narodowych, o którym jest mowa w polskim hymnie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Pomimo to poszedłem do trzeciej Dumy. Było to po pierwsze, kwestia honoru: nie mogłem się cofać po wymierzonym w Polskę ciosie, będącym odpowiedzią na politykę, której byłem głównym przedstawicielem. Po wtóre, stanowisko posła stolicy i prezesa Koła Polskiego dawało mi oficjalny tytuł do przemawiania i działania w imieniu Polski, co mi właśnie w owym momencie było potrzebne.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej