foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

Jak to się stało, że tyle wokół nas zgorszenia, a rzeczy, które uchodziły za niemoralne stopniowo zyskują milczącą akceptację w społeczeństwie? Jak mamy znaleźć odpowiedź na to które zachowania uznać za właściwe, jeżeli wszędzie w kulturze masowej sprzedaje nam się sztukę mediacji i zgniłego kompromisu? Odpowiedź na te i inne pytania, które nasuwają się nam po takim wstępie mamy tuż przed oczami, w wielu jednak przypadkach zakrytą.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Zwróciliśmy się z oficjalną propozycją do spółki PKP Intercity o uczczenie pamięci i uhonorowanie Ojca Niepodległości – Romana Dmowskiego nadając jego imieniem jeden ze składów przemierzających całą Polskę, a może nawet w relacji zagranicznej. Chwalebnym jest nadanie imienia jednej z relacji Ignacego Jana Paderewskiego, więc tym bardziej musi się znaleźć miejsce dla tego wybitnego męża stanu i nauczyciela polskości.

Poniżej przedstawiamy treść naszego listu do PKP Intercity.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (4 Komentarze)

Organizacja Narodów Zjednoczonych w przeważającej większości przyjęła rezolucję potępiającą nielegalne osiedla izraelskie na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym na wschodnim al-Quds i na syryjskich Wzgórzach Golan i zażądała zaprzestania ich budowy. Czwarty Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził rezolucję głosami 143 'za', 7 'przeciw' oraz przy 16 wstrzymujących się. Rezolucja potępiła Izrael za budowę osiedli we wschodnim al-Quds i wokół niego, w tym kontrowersyjny plan rozwoju E1, który zablokowałby sporne terytorium całkowicie od Zachodniego Brzegu.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

W dniach 14 i 24 listopada 2021 r. we Wrocławiu odbyły się pikiety narodowe poparcia Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy innych resortów mundurowych. Siły te bronią wschodniej granicy Polski przed nachodźcami wykorzystywanymi przez ludzi A. Łukaszenki do dezorganizacji granicy wschodniej poprzez nasyłanie ich do niszczenia zabezpieczeń na granicy i ataków na obrońców granic.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy od co najmniej trzech miesięcy, coraz mocniej narastający spór na granicy między Polską a Białorusią. Pogłębiający się kryzys migracyjny zmienia się coraz wyraźniej w problem europejski, a nie tylko w konflikt dwóch, zwaśnionych stron. Nie ma naszej zgody i akceptacji wobec jawnych prób siłowego forsowania naszej granicy, przy udziale ekonomicznych imigrantów wspieranych przez białoruskie służby. Stoimy w zdecydowanej postawie lojalności, wdzięczności oraz szacunku wobec starań żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji, które bronią nienaruszalności terytorialnej naszego kraju

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (6 Komentarzy)

11 listopada o godz. 17 we Wrocławiu rozpoczął się Marsz Niepodległości pod hasłem: Polska Antybanderowska. Zadziwiające były znaczne siły policyjne zabezpieczające przebieg marszu, co prawdopodobnie było efektem hasła zgromadzenia jak i eksponowanych banerów – mordów na Polakach dokonywanych przez bandy OUN-UPA w latach 1939 – 1947. Pojawiły się także transparenty nt ukraińskiego batalionu wojskowego „Azow” odwołującego się do symboliki nazistowskich Niemiec wykorzystującego „wilczy hak”.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie różnił się od wcześniejszych edycji. Gdy Urząd Miejski w Warszawie odmówił rejestracji wydarzenia a sądy decyzję podtrzymały, mniejsza o to, czy zgodnie z prawem czy nie, organizatorzy powinni rejestrować Marsz inną trasą do Stadionu Narodowego bądź np. do pomnika Romana Dmowskiego na Placu na Rozdrożu jak to dawniej bywało. Czemu tego nie zrobiono – nie wiadomo.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Miesiąc listopad to nie tylko pamięć o naszych bliskich i bohaterach narodowych. To także pamięć o zbrodniach i katach. Wędrując po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, można było się przekonać, że Polacy pamiętają o zbrodniach na naszym narodzie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Jeden z najdłużej przetrzymywanych więźniów w amerykańskiej wojnie światowej z terroryzmem w końcu doczeka się dnia w sądzie. Tak jakby. Więzień Abu Zubaydah, któremu nigdy nie postawiono zarzutów popełnienia przestępstwa, czeka 14 lat na wydanie orzeczenia przez sędziego federalnego w sprawie jego wniosku o habeas corpus, który kwestionuje legalność jego przetrzymywania. Ale w przyszłym tygodniu Sąd Najwyższy wysłucha argumentów w osobnej sprawie: prośbie Zubaydaha o pozwolenie na odebranie zeznań od dwóch kontrahentów CIA, którzy nadzorowali jego tortury.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

"Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny" - pisał w swym dziele "O sztuce wojskowej" Wegecjusz, rzymski taktyk i historyk. Nikt nie podważa sensowności tych słów. Wielu polityków zachodniego świata często je przytacza, niejako komentując wydatki na zbrojenia czy manewry wojskowe. Wspominam o tym nie bez powodu. Przebywający w Seulu specjalny przedstawiciel USA ds. Korei Północnej Seung Kim nazwał próbę rakietową Korei Płn "prowokacją" i wezwał do zakończenia "niepokojących i bezproduktywnych" testów.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (4 Komentarze)

Ta nasza walka przeciw obcym wpływom nie pochodziła z jakiegoś płytkiego szowinizmu, czy z pierwotnej ksenofobii. Myśmy nie przeceniali wartości swego narodu, przeciwnie, walczyliśmy z wszelkimi w tym kierunku zachciankami; chętnieśmy się uczyli od obcych i wieleśmy się nauczyli. Aleśmy mieli to głębokie przekonanie, że zmagać się z trudnymi, nie spotykanymi nigdzie zagadnieniami naszego bytu i naszej narodowej sprawy mogą tylko samoistne mózgi polskie, nie bojące się myśleć na własny rachunek, że uczciwie służyć sprawie polskiej mogą tylko niezależne polskie sumienia, nie ujarzmione przez obcych na żadnej drodze.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej