foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Marzec 2023 r. był szczególny z racji jubileuszu 20. lecia reaktywacji stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski. Aby należycie uczcić taką rocznicę delegacja OWP wyruszyła na szlak męczeństwa i martyrologii narodu polskiego w czasach okupacji niemieckiej i sowieckiej. Wędrówka rozpoczęła się w Radomsku, a głównym celem była Częstochowa o czym relacjonowaliśmy tutaj.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

28. marca 2003 r. reaktywowano Obóz Wielkiej Polski. Dzisiaj przypada jubileusz 20. lecia OWP. Wszystkim współtwórcom, działaczom, także byłym, których było bardzo wielu, sympatykom składamy powinszowania za trud jaki wkładali i wkładają w działalność Obozu Wielkiej Polski.

Tym, którzy nie wahali się „wbijać noża w plecy”, motywowani chęcią psucia, rozbicia, niszczenia i oczerniania oświadczamy – na nic to się zdało. Trwamy! Trwać będziemy. Nie dla siebie, a pro publico bono. Pomimo trudów i przeciw innym, endecki Obóz Wielkiej Polski będzie dalej podążał obraną drogą.

Napisz komentarz (2 Komentarze)

W rocznicę wymordowania rzeszowskiego lV Zarządu Głównego WiN tj. Ł. Cieplińskiego, A. Lazarowicza, J. Rzepki, F. Błażeja, J. Batorego, K. Chmiela, M. Kawalca strzałem Katyńskim w tył głowy w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie przez czerwone komunistyczne gnidy 01. marca 1951 r. działacze Obozu Wielkiej Polski zebrali się przy Pomniku Rotmistrza Pileckiego, aby złożyć wieniec i zapalić symboliczny znicz. Jest to świadectwo pamięci o ofiarach Żołnierzy Niezłomnych walczących ze zniewoleniem przez okupanta sowieckiego Polski. Odśpiewano hymn Polski. Obecne były też inne organizacje narodowe.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (7 Komentarzy)

Jak informowaliśmy, dnia 1. lutego 2023 r. przesłaliśmy do Prokuratury Rejonowej w Krakowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tzw. „mowy nienawiści” oraz wniosek do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyciągnięcie jak najdalej idących konsekwencji wobec prof. dr. hab. Jana Hartmana.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

W latach 1905 - 1906 na terenie zaboru rosyjskiego wybuchło blisko 7 tysięcy strajków, w których uczestniczyło około 1,3 miliona robotników. Socjaliści rozpoczęli wówczas haniebną akcję, która zmarnowała szanse jakie otwierały się przed polskim społeczeństwem Królestwa Kongresowego. Przygotowali ruchawkę zbrojnych bojówek, która nie stawiając sobie żadnego konkretnego celu wywoływała nastrój rewolucyjnego wrzenia, destabilizującego całe życie polityczne, społeczne i gospodarcze.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (8 Komentarzy)

Studentka III r. prawa – Izabela K. - poprzez internetowe forum studenckie została zaproszona na spotkanie z prawnikiem z Ukrainy. Spotkanie miało mieć miejsce w gmachu prywatnej uczelni przy ul. św. Jadwigi we Wrocławiu. Kobieta odmówiła, argumentując swoją decyzję brakiem jakichkolwiek działań państwa ukraińskiego na rzecz ekshumacji polskich ofiar zbrodni ukraińskiej na Wołyniu; brakiem chęci strony ukraińskiej do rozliczenia zbrodniarzy i w ogóle przyznania się do ludobójstwa.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (10 Komentarzy)

Pod koniec grudnia 2022 r. Obóz Wielkiej Polski przesłał skargę do KRRiT oraz UOKiK ws. reklam w mediach dyskryminujących polskich niepełnosprawnych niesłyszących, słabosłyszących oraz seniorów przez napisy w j. ukraińskim przez właścicieli firm Aldi, Lidl, Żabka oraz Obi. Ponadto, OWP w swym zawiadomieniu z prośbą o niezwłoczną interwencję podniósł fakt, iż jest to również pogwałcenie ustawy o ochronie języka polskiego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (6 Komentarzy)

Za warunek dobrej polityki w cywilizowanym świecie uważam szacunek dla indywidualności i aspiracji narodów, nawet gdy chodzi o wrogów, i sprawiedliwą ocenę ich dążeń i działań.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej